Finans
Finansregner

Lineær programmering

Lineær programmering
Forskrift: Lineær funktion
Lineære funktioner
Vækst og regression
Lineær- eksponentiel- og potensregression